သတင်းလွှာ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၁

Citizen Action For Transparency (ပွင့်လင်းမြင်သာလူထုလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့-CAfT) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ကာ လစဉ် သတင်းလွှာများကို ထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုသတင်းလွှာတွင် တွင်းထွက်သယံဇာတဆိုင်ရာသတင်းများ၊ လာမည့် ၅နှစ်အတွင်း လုပ်ဆောင်မည့် ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ယူမှုအခြေအနေသုံးသပ်ချက်နှင့် CAfT အဖွဲ့၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လှုပ်ရှားမှုများကို ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။