အာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံများဖြစ်သော စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်တန်ဘိုး (GDP) မှ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ခြင်း

၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာတွင် မြန်မာစစ်တပ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ မတိုင်မီကထဲက အဆိုပါနိုင်ငံများ ထက် များစွာ စစ်တပ်အသုံးစရိတ် ကိုသုံးစွဲလာသည်ကိုတွေ့နိုင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ထက် အဆပေါင်းများစွာသုံးစွဲနေသည်ကိုလဲတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ဖွံ့ဖြိုးပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံ၏အသုံးစရိတ်အတွင်းမှ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်များ သည် မြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ထက် များစွာလျှော့နည်းနေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၁ အတွက် CEO World မဂ္ဂဇင်းသုတေသနမှ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှတွင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံး နိုင်ငံများမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် အဆင့်(၁)၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် အဆင့်(၂) နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သည် အဆင့်(၃) အဖြစ် လည်းကောင်း၊ CEO World မဂ္ဂဇင်းမှ သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအတွင်း (၁၆၅)နိုင်ငံမှ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားသောနိုင်ငံများအဖြစ် စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့နံအဆင့်(၁၉)၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် အဆင့် (၃၈) နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သည် အဆင့်(၃၉) အဖြစ်လည်းကောင်း ရပ်တည်လျှက် ရှိနေပါသည်။ထို CEO World မဂ္ဂဇင်းမှ သုတေသနပြုလုပ်ရာတွင် စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု၊ မိသားစုအတွင်းအဆင်ပြေမှု၊ ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်ရှိနေခြင်း၊ ဝင်ငွေတန်းတူညီမျှမှု၊ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု၊ ဘေးကင်းမှု၊ ကောင်းမွန်သော ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးမှုရှိနေခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပြည်သူ့ပညာရေးစနစ်နှင့် ကျန်းမာရေးစနစ် များ စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပါသည်ဟုဆိုပါသည်။

အဆိုပါ စင်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများမှာ မြန်မာနိုင်ငံထက် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု မြင့်မားသော နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသည့် နိုင်ငံများစာရင်း (LDC) ထဲတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသော နိုင်ငံများဖြစ်နေခြင်း ကလည်း အချက်တစ်ချက်အဖြစ် ပါဝင်နေပါသည်။

၎င်းစစ်ရေးအသုံးစရိတ်များ မလိုအပ်ပဲ များပြားနေခြင်းကြောင့် အခြားအရေးကြီးနေရာများဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် ကဏ္ဍများတွင် သုံးစွဲနိုင်မှု လျော့ကျခြင်း ကြောင့်လည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျပြီး (LDC) နိုင်ငံစာရင်းမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရန် အတားအဆီး တစ်ခု ဖြစ်နေခြင်းဟူ၍ လည်း ယူဆနိုင်သည်။ စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ဟုဆိုရာတွင်လည်း ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အမှန်တကယ် သုံးစွဲရန် မလိုအပ်ဘဲ သုံးစွဲနေခြင်းများစွာ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် LDC နိုင်ငံများအတွင်းမှ မလွှတ်မြောက်ရခြင်းတွင် စစ်အသုံးစရိတ်ကြောင့် ဆင်းရဲတွင်းနက်ရသည်ကလည်း အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ် အပါအဝင်ဖြစ်နေပါသည်။Ref: https://www.statista.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.